Ansvar

Den hyresgäst som står skriven på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Detta enligt hyreslagen 24§.

24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet, försummelse av någon som hör till hans hushåll, gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Kolla också gärna i vår broschyr Välkommen till din nya lägenhet

Brand och brandsäkerhet

Här får du lite tips som vi tagit ut från Räddningstjänstens information på hur du kan undvika bränder och hur du ska agera om det börjar brinna.

Brandsäkra ditt hem

Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i lägenheten eller förrådet!

I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin) och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Du får inte förvara brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Släck ljusen!

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller lösgående husdjur ensamma med levande ljus.

Dekorera inte teven!

Se till att teven står luftigt och ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.

Dra ur sladden!

Dra ur kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

Rengör fläkten!

Håll rent från brännbart material på och runt spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Ha inga maskiner igång när du inte är hemma!

Låt inte exempelvis disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

Göm tändstickorna för barnen!

Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.

Rök inte i sängen!

Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

Håll koll på glödlamporna!

Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

Byt blinkande lysrör!

Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

Kläm inte elsladdarna!

Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

Släng inte aska direkt!

Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

Kontrollera brandvarnaren!

Läs mer om att kontrollera brandvarnare i fliken ”Brandvarnare”.

Skaffa bra släckutrustning!

Eftersom bränder växer snabbt bör alla ha en brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar Räddningsverket pulversläckare på minst sex kilo.

Håll rent i trapphuset!

Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.

Håll dörrarna stängda!

Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar stängda och låsta.

Hur ska du göra om det börjar brinna?

Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är Rädda – Varna – Larma – Släck. Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut. Larma 112 och varna grannarna.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i tv

Vid brand i tv:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

Brand i trapphuset eller annan lägenhet

Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand! Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Brandvarnare

Brandvarnare

Alla lägenheter hos In Fastigheter är utrustade med brandvarnare med speciella batterier som har en livslängd på ca 10 år.

Kontrollerar att din brandvarnare fungerar minst en gång i månaden.

Om du upptäcker något fel eller om batteriet tar slut ska du kontakta din fastighetsskötare så fixar han eller hon så att din brandvarnare fungerar igen.

Det är självklart förbjudet att plocka ner brandvarnaren.

El

Hyresgästen betalar sin el själv. Man anmäler själv inflyttning till Göteborg Energi.

Intyg vatten el fastpris 2017-2020
Intyg om Bra Miljöval 2020-2023

Energispartips

Här kan man hitta lite smarta energispartips!

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill. Dels p.g.a. brandrisken och dels risken för att rök och matos tränger in hos grannarna, vilket räknas som en störning i boendet.  De som har uteplats hänvisas till att grilla minst 4 meter från husfasaden.

Felanmälan

Vid fel i din lägenhet kan du göra en felanmälan på vår hyresgästportal.

Vill du kontakta oss per telefon, ring torsdag mellan 07.30-08.00 på TFN 0739- 88 00 05
Mail: tommy@infastigheter.se


AKUTA
 ärenden nattetid (16.00-07.00), kontakta Securitas på tel: 010-709 99 33

AKUTA störningar kvällar och nätter(22.00-07.00), kontakta Securitas tel:
010-709 99 33

Vid ev. akuta fel på cylinderlås efter kontorstid,  kontakta Securitas tel: 010-709 99 33.
(Tänk på att Nordin Fastigheter inte står för kostnaden vid upplåsning av dörr om man låst sig ute)

Läs mer om serviceanmälan här.

Hemförsäkring

Hyresgästen ska teckna en hemförsäkring. Om olyckan är framme kan du drabbas hårt ekonomiskt om du inte har en hemförsäkring även om du inte är vållande till skadan i ditt hem eller trappuppgång.
Vid brand eller vattenskada ersätter hemförsäkringen även kringkostnader som uppstår om lägenheten blir obeboelig och du tex tvingas bo på hotell.

Hyran

Hyresavier

Utdelning av hyresavier kommer att upphöra från och med årsskiftet 2020-2021. Det går att få e-postfaktura eller e-faktura via Din bank

Hyran betalas i förskott och skall vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Om hyran inte betalas i tid kan ärendet gå vidare till inkasso. Försenad inbetalning medför alltid en försenings- avgift.

Internetbetalning

Du kan betala hyran på Internet, via det bankgiro som finns angivet på hyresavin. Se till att du anger rätt OCR-nummer, annars blir det svårt att identifiera vem betalningen kommer från. Observera att varje månadsavi har ett eget specifikt OCR-nummer.

E-faktura

Vill du ha e-faktura är det bara att ansöka om detta hos din bank.

Posta eller betala över disk

När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bank/post-kontor, är det enklast att använda det förtryckta inbetalningskortet. Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange lägenhetsnummer eller personnummer samt namn och den adress hyran avser för att betalningen ska komma rätt.

Inflyttning

Inflyttningsdag är den dag som står angivet i kontraktet som avtalstid. Inflyttningsdagen är normalt första vardagen i månaden kl. 12.00. Om inflyttningsdatum är en helgdag blir istället inflyttningsdagen vardagen därefter.

Lägenheten skall vara städad av föregående hyresgäst och i godtagbart skick vid inflyttningen. Besiktning av lägenheten har gjorts innan inflyttning. Upptäcks det brister vid inflyttningen, kontakta In Fastigheter, så snart som möjligt, så att felet kan besiktigas och åtgärdas.

Krisberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn..

Parkering

Till ett fåtal av våra fastigheter finns p-platser. Kontakta magnus@infastigheter.se om du söker p-plats.

Mer info om vilka fastigheter som har tillgång till parkering finns här.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen.

In Fastigheter har inskrivet i alla sina kontrakt från och med 2000, att det är förbjudet att röka i lägenheten. Detta är ett kontraktsvillkor!
OBS: Ahrenbergsgatan 25 + 27 har rökfri gård.

Från och med 2020 så har vi följt den övriga utvecklingen i samhället och har infört rökförbud inom alla våra hus och på gårdar som tillhör husen. Skall man röka så får man gå utanför tomten som tillhör huset. Detta gäller även besökande gäster och vänner.

Att slänga fimpar från balkong eller på gård är strängt förbjudet. Utför man sådan handling har gjort ett kontraktsbrott enligt hyreslagen 24§, vilket kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

”24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom
hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.”

Skötsel av lägenheten

Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till fastighetsägaren när fel eller brister uppstår. Kolla gärna i vår broschyr, Välkommen till din nya lägenhet.

Sophantering IN Fastigheter

För att påveka vår miljö så lite som möjligt att det viktigt att vi alla hjäps åt med att sortera vårt avfall, så att så mycket som möjligt återvinns.

I alla våra fastigheter finns insamling av matavfall. Matavfallet  används till att framställa biogas och biogödsel. Viktigt att inte slänga cigarettfimpar i matavfallet.

Vi har även andra sorteringsmöjligheter i våra fastigheter. På grund av plats så finns inte alla återvinningsfraktioner i alla fastigheter. Resterande avfall så som tidningar, hårdplast-, metall-, glas- och papp/kartongaförpackningar lämnas vid återvinningsstation.

Länk till återvinningsstationer.

Länk till sorteringsguide.

Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation, återviningscentral  (ÅVC) eller till farligt avfallbilen.

Länk till miljöstationer i Göteborg samt detaljerad information vart avfall ska hamna.

Länk till farligt avfall bilen.

Ju mer vi sorterar desto bättre blir det för miljön!

Grovsopor

Du som är boende i Göteborgs stad har 6 st fria besök på en återvinningscentral (ÅVC) per år. För att komma in på återvinningscentralen behöver du ett ÅVC-kort. ÅVC-kortet hämtar du på någon av ÅVC:erna. Du måste ha med dig giltigt körkort eller fotolegitimation när du ska hämta ditt kort. För mer information.

För er som inte har möjlighet att komma till en återvinningscentral kommer vi att möjliggöra hämtning av grovsopor en gång per år. Du informeras om detta ca 1 vecka innan.

Viktigt att inte ställa ut saker/avfall

Det inte är tillåtet att ställa ut saker i källare, soprum eller på vind.  Detta strider mot våra ordningsregler.

Den som ställer ut saker kommer att debiteras borttransport av sakerna/soporna.

Om vi alla hjälps åt får vi en trevlig boendemiljö!

Tack för att du sorterar och gör en insats för miljön

Störningar

Det är aldrig tillåtet att störa grannarna.

Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-07.00. Den som står för kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten.

Beakta att arbeten med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, hammare etc, endast får utföras av hyresgäst vardag mellan kl. 8.00-20.00, helger mellan kl.10.00-16.00.

Den som orsakar en störning kan bli skyldig att betala ersättning för utryckningen från bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Störningsjour Securitas (22.00-06.00)
Tel: 010-709 99 33

Den som har dokumenterad störning från Securitas riskerar att få betala utryckningskostnaden.

Underhåll/reparation

Alla lägenheter behöver någon gång rustas upp enligt en generell underhållsplan. Kontakta In Fastigheter och boka in en besiktning för syn av det ni anser att lägenheten är behov av nya tapeter, golv m.m. Installation av diskmaskin, tvättmaskin eller andra vitvaror får ej utföras utan förvaltarens godkännande. Du hittar din besiktningsman genom att ringa under telefontid, torsdag, mellan kl 07.30-08.00, på Tel: 0739-88 00 05. Kontakt

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för lägenhet är 3 månader. Uppsägningen skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningen ska du göra skriftligen genom att använda ditt lägenhetskontrakt. På antingen baksidan eller sidan 2 i ditt kontrakt hittar du ett fält för uppsägning.
Endast originalhandlingar accepteras, vi kan därför inte ta emot uppsägningar via e-post eller fax. Handlingen lämnas eller skickas per post direkt till: In Fastigheter, Ahrenbergsgatan 25, 416 73 Göteborg.

Hittar du inte kontraktet kan du använda dig av uppsägningsblanketten här.

Kortare uppsägningstid

De fall där huvudprincipen om tre månaders uppsägning frångås är:

* Vid byten, interna som externa efter överenskommelse.

* Vid dödsfall, där en månads uppsägningstid gäller. Vid dödsfall har sammanboende möjlighet att bo kvar. Kontakta oss för mer information.


Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade, nya sökande. Om du reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för.

Utflyttning

Vi hoppas att du har trivts bra i din lägenhet hos IN Fastigheter och att du också kommer att trivas i ditt nya hem. Här har vi samlat lite tips och hjälpfull information om hur det fungerar när du ska flytta ut.

Säg upp lägenheten

Tips inför flytten

Det första du bör göra när du bestämt dig för att flytta är att säga upp ditt hyreskontrakt. Blankett för uppsägning.

Boka tid för besiktning

Hyresgästen får en bekräftelse med besiktningstid och datum efter det att den skriftliga uppsägningen av lägenheten sänts in, via posten.  Det är viktigt att du själv kan närvara, så att du och besiktningsmannen kan gå igenom lägenheten tillsammans. Kontakta besiktningsmannen omgående om du ej kan vara hemma det föreslagna datumet.

Vid besiktningen ser besiktningsmannen över om det finns skador eller slitage i lägenheten utöver vad som är normalt och att städningen är ordentligt utförd. Hittar besiktningsmannen brister, noteras de som en anmärkning i besiktningsprotokollet. Alla eventuella anmärkningar måste vara åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för dem. Vi rekommenderar att du är med när besiktningsmannen utför slutbesiktningen så ni tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.

Återställ lägenheten

Om du tagit ner saker som hör till lägenheten, till exempel innerdörrar, badrumsskåp och hatthylla, är det viktigt att du sätter tillbaks dem innan besiktningen.

Visa lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet är du som hyresgäst skyldig enligt kontrakt att visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in.

Adressändring

I samband med flytt är det viktigt att du adressändrar. Dels för att du ska få posten till rätt bostad, dels för att folkbokföringen ska stämma. Du adressändrar enklast på Adressändring

El

Meddela Göteborgs Energi  att du ska flytta senast 30 dagar före utflyttningsdagen. Glömmer du att meddela din flytt riskerar du att få betala för elförbrukning även efter att du flyttat.

Flytta tjänster för telefon, surf och tv

Beställ flyttning (eller uppsägning) av dessa tjänster hos din leverantör i god tid.

Flyttstädning

Den som tar över din lägenhet har rätt att begära att lägenheten är väl städad vid inflyttning. Har du slarvat eller om du lämnar din lägenhet ostädad måste du betala för städkostnaden. Detta gäller även i de fall anmärkningar uppkommer efter att besiktningen redan är genomförd. Glöm inte att även städa och töm balkong, garage och förråd.

Grovsopor och skräp

Det blir ofta mycket sopor i samband med en flytt. Det mesta går att sortera vid miljöstationer nära dig. Om du har frågor kan du kontakta In Fastigheter för att få råd om hur du bäst gör dig av med det du ska slänga. Om du behöver kasta möbler, tv-apparater eller andra skrymmande saker i samband med flytten måste du lämna dessa på någon av kommunens återvinningscentraler.

Nycklar

Lämna alla nycklar till IN Fastigheter. Det gäller både för lägenheten, tvättstugan och eventuella extrautrymmen som garage och förråd. Du måste även lämna in kopior som du har gjort själv. Lämna lägenheten i tid. När hyrestiden har löpt ut ska du lämna lägenheten senast klockan 12.00 nästa dag. Då ska lägenheten vara tillgänglig för den som ska flytta in. Om den dagen infaller på en helg eller helgdag är det nästa vardag som gäller som utflyttningsdag.

TV/Bredband

I alla våra lägenheter finns det ett bredbandsuttag och till detta är det anslutet en router. Önskar Du bredband så har vi öppen fiber i routern.

Från denna router går det en kabel till en TV svart ”puck”. När Du flyttar in behöver du registrera Dig hos Telia för att få igång denna. Du behöver en e-mail och bank id för att göra denna registrering. Har Du inte det kan Du kontakta Telia på tfn nr 020-20 20 70.

Bruksanvisning se dessa PDF-dokument:

Bredbandsswitch sid 1
Bredbandsswitch sid 2
TV box sid 1
TV box sid 2
Fjärrkontroll

Förhoppningsvis är alla kablar ansluta den dag Du flyttar in.

För att anmäla abonnemang och registrera Dig på Mitt Telia följer Du denna länk: https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster och detta kostar inget.

Det går även att ringa vanliga 90200 men bäst är att ringa det prionummer vi har för alla med kollektiva tjänster. Det numret är: 020-20 20 70.

Detta är kostnadsfritt för alla boende!